Pelastustoiminnan koulutukset

Kaikki turvallisuuskoulutukset samalta osaavalta toimijalta.

Me uskomme että ennakointi on parasta turvallisuutta. 

Alkusammutuskoulutus
Koulutus toteutetaan uuden kansallisen alkusammutuskonseptin mukaisesti. Alkusammutuskoulutuksessa hankitaan taidot palonalkujen sammuttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi mm. tulipalojen ominaisuudet ja toiminta tulipalotilanteessa sekä käymme läpi alkusammutusvälineitä. Lisäksi käytännön harjoittelulla kruunaamme koulutuksen.

Työyhteisön turvallisuuskulttuuri
Koulutukseen sisältyy toimenpiteet hätätilanteissa, työpaikan turvallisuuskulttuuri, hätäilmoitus ja turvallinen poistuminen.

Järjestämme koulutuksia myös asiakasyrityksien omille ryhmille. Tällöin saadaan koulutuksesta paras hyöty, kun voimme ottaa huomioon yrityksen toimialan, olosuhteet työympäristössä sekä mahdolliset riskitekijät.

Ryhmän koko on 10hlö ja koulutuksen kesto 2 oppituntia.
Mahdollista kouluttaa asiakkaan omissa tiloissa tai yrityksemme koulutustilassa.

(Huomioimme aina koulutuksissamme vallitsevat Covid-19 rajoitteet)

Suunnitellaan teille sopiva koulutus!

Muut koulutuksemme

Yritysten turvallisuuskoulutukset

Pelastustoiminnan koulutukset

Yksityisen turvallisuusalan koulutukset

Ensiapukoulutukset