Vartiointi

Turvallisuus on meille kokonaisvaltaista, asiakkaan näköistä
ja kokoista palvelua.

Vartiointipalvelumme kattavat laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, joiden avulla ennaltaehkäisemme
kiinteistöön, omaisuuteen, henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia ja muita vahinkoja.
Palvelumme on mitoitettu erilaisten ja eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Suunnittelemme aidosti yrityksesi
arkeen sopivan turvallisuuskokonaisuuden. Vaivatonta – asiantuntevaa – kokonaisvaltaista.
Vartijamme ovat helposti lähestyttäviä asiakaspalvelijoita ja turvallisuusalan ammattilaisia, jotka luovat
turvallisuuden tunnetta ympärilleen.

HÄLYTYSKESKUSPALVELUT

Hälytyskeskuspalveluilla tarkoitetaan eri turvallisuusjärjestelmien tuottaman tiedon valvomista,
vastaanottamista ja käsittelemistä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

HÄLYTYSAJOVALMIUS

Hälytysajovalmiuspalvelun tarkoitus on suorittaa hälytyskeskuksen tai jonkin muun tahon välittämiä
hälytystehtäviä toimeksiantosopimuksen mukaisesti ja pyrkiä ennaltaehkäisemään rikoksia, vaaratilanteita
ja muita lisävahinkoja.

MYYMÄLÄVARTIOINTI

Myymälävartioinnin tarkoituksena on ennaltaehkäistä varkauksia, vahinkoja ja muita rikoksia sekä luoda
turvallisuuden tunnetta myymälän asiakkaille ja henkilökunnalle.

PIIRIVARTIOINTI

Piirivartiointipalvelu tarkoittaa palvelua, jossa vartijat suorittavat säännöllisiä kierroksia erikseen
määritellyillä alueilla. Kierroksia suoritetaan pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan, mutta tehtäviä voidaan
suorittaa toimeksiannosta riippuen myös päivällä.

PAIKALLISVARTIOINTI

Paikallisvartiointipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa vartija on läsnä asiakaskohteessa erikseen sovittuna
aikana. Paikallisvartioinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä rikoksia ja onnettomuuksia sekä turvata
henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus.

POISTUMISTARKASTUKSET

Vartijan suorittamat poistumistarkastukset viittaavat toimenpiteisiin, joita vartijat suorittavat, kun henkilö
tai ajoneuvo poistuu valvotulta alueelta tai rakennuksesta. Näitä tarkastuksia tehdään yleensä turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten varkauksien tai muiden turvallisuusongelmien estämiseksi.