Tietosuojaseloste

NYQS Oy Tietosuojaseloste
 

NYQS Oy (jäljempänä NYQS) käsittelee asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja sekä verkkosivujensa nyqs.fi vierailijoiden henkilötietoja. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan millaisia henkilötietoja NYQS käsittelee, miten henkilötietoja käsitellään ja miten voit käyttää omiin henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. 

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan päivittää, mikäli se on toiminnassamme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vuoksi tarpeellista. Mikäli Tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia, pyrimme informoimaan henkilöitä, joita muutokset koskevat. Ajantasainen Tietosuojaseloste löytyy kuitenkin aina verkkosivuiltamme. 

Syyskuu 2023 

Tietosuojaselosteen osat: 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen 

3. Markkinointi 

4. Tietojen luovuttaminen ja säilytys 

5. Tietoturvallisuus 

6. Yksityisyyteen liittyvät oikeudet 

7. Evästepolitiikka ja verkkoliikenteen analysointi 

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

NYQS Oy on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Yrityksessämme tietosuojasta vastaava henkilö on Jani Ylimäki. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käyttöön, yhteystietomme ovat: 

Nimi: NYQS Oy 
Y-tunnus: 2011502-4 
Postiosoite: Rengastie 44, 60120 Seinäjoki 
jani.ylimaki@nyqs.fi 
www.nyqs.fi 

2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

NYQS Oy toimii turvallisuus- ja vartiointialalla. Keräämme henkilötietoja alalle tyypillisesti monesta lähteestä. Henkilötietoja pyritään kuitenkin keräämään ja säilyttämään pääsääntöisesti vain sen verran ja sen aikaa, kuin se on välttämätöntä turvallisuuden, toimintamme ja liiketoimintamme kannalta. 

Käsittelemme henkilötietoja vartiointi- ja turvallisuustehtävien, laskutuksen, markkinoinnin ja asiakasviestinnän sekä muiden liiketoiminnan toimenpiteiden tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja myös sopimusten valmistelussa tai tapauksissa, joissa laki sitä vaatii. 

Osa NYQS:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan asiakkailta ja verkkosivujen käyttäjiltä. Henkilötietoja kerätään ja säilytetään myös NYQS:n oman hälytyskeskuksen osalta, jonne tulevat puhelut tallennetaan. 

Yleisiä säilytettäviä tietoja ovat esimerkiksi nimitiedot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Verkkosivujemme kautta otamme vastaan työhakemuksia, jossa vastaanotamme myös epäsuoraan kolmansien osapuolien henkilötietoja suosittelijoiden osalta. Tietoja säilytetään vain rekrytointiprosessin ja sitä seuraavan tarpeelliseksi nähtävän ajan. 

Muita keräämiämme tietoja voivat olla esimerkiksi muut laskutukseen liittyvät tiedot, kuten tilitiedot. Voimme myös pyytää suostumustasi henkilötietojen käsittelemiseksi. 

NYQS Oy:n asiakkaana sinun on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Säilytämme henkilötietoja sen ajan, mikä on tarpeellista liiketoimintamme kannalta, niin kauan kuin laki sitä meiltä määrää, tai mikäli saamme poistopyynnön sinulta eikä meillä ole oikeutettua etua säilyttää tietojasi. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa koskien henkilötietojasi. 

3. Markkinointi

Markkinoimme tuotteitamme useiden kanavien kautta. Osa kanavista on suoria markkinointikanavia, joissa käytämme henkilötietoja. Henkilötietoja käyttämällä voimme tarjota sinulle paremmin suunnattuja palveluja. 

Saatamme pitää rekistereitä asiakkaiden yhteystiedoista ja hyödyntää rekisteriä tarjotaksemme lisätietoa tuotteista ja myydäksemme palvelujamme. NYQS Oy:llä on oikeutettu etu käyttää markkinoinnissa tarpeellisia henkilötietojasi, kuten yhteystietoja. Säilytämme kuitenkin vain markkinoinnin kannalta oleelliset henkilötiedot. Voit pyytää meitä poistamaan tietosi markkinointikanavistamme milloin tahansa. 

4. Tietojen luovuttminen ja säilytys

Käytämme kolmansien osapuolien teknisiä palveluja henkilötietojen säilyttämiseen. Nämä kolmannet osapuolet toimivat kuitenkin henkilötietojen käsittelijöinä ja NYQS toimii ainoana rekisterinpitäjänä. Kolmansien osapuolten oikeuksia käsitellä tietoja on rajoitettu vain palveluiden tuottamiseen tarvittaviin oikeuksiin. 

Säilytämme henkilötietoja Suomessa sijaitsevilla palvelimilla eikä henkilötietoja luovuteta EU-alueen ulkopuolelle. Turvallisuusalan luonteen vuoksi voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille turvallisuuden varmistamiseksi, työtehtävien suorittamiseksi tai viranomaisen määräyksen vuoksi. 

5. Tietoturvallisuus

Turvallisuusalan yrityksenä myös tietoturvallisuudesta huolehtiminen on meille avainasioita. Käytämme hallinnollisia, teknisiä sekä fyysisiä menetelmiä tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyökumppanimme huolehtivat datan ja tietosisällön turvaamisesta mm. tietojen salaamisen, palomuurien, turvallisten tilojen ja rajoitettujen pääsyoikeuksien avulla. 

Omalta osaltamme varmistamme, että vain henkilöt, joilla tulee olla työtehtävän myötä perusteltu pääsy henkilötietoihin, on käyttöoikeudet kyseisiin tietojärjestelmiin. Käyttäjällä on aina henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

Mikään tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeva varotoimi ei kuitenkaan voi olla täysin varma. Mikäli kaikista toimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jossa henkilötietoja voi vaarantua, ilmoitamme loukkauksesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille osapuolille, joita loukkaus voi koskea. Tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa, ilmoitamme loukkauksesta myös viranomaisille niin pian kuin mahdollista. 

6. Yksityisyyteen liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus henkilötietoihisi, mikä tarkoittaa sitä, että voit saada nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot ja vaatia niissä olevat mahdolliset virheet korjattavaksi. Voit myös vaatia meitä poistamaan henkilötietosi, elleivät meidän oikeutetut etumme estä niiden poistamista. 

Mikäli haluat vaatia tietojesi näkemistä, poistamista tai tietosi korjaamista, voit ottaa yhteyttä: 

jani.ylimaki@nyqs.fi 

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely on tietosuojalainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi 

7. Evästepolitiikka ja verkkoliikenteen analysointi

Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto, jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi tunnistaa sivuilla vierailevat kävijät. Evästeiden avulla voidaan sivuston toimivuutta kehittää käyttäjäkokemuksen parantamiseen, vierailijoiden seurantaan, markkinoinnin kohdentamiseen ja yhdistelmätiedon keräämiseen kävijöistä. 

Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai sillä olevia tiedostoja. NYQS käyttää evästeitä verkkosivuston kehittämiseen ja verkkoanalytiikkapalveluihin. Verkkoanalytiikkapalveluja, kuten Google Analyticsiä käytetään vierailijoiden analytiikkatietojen kokoamiseen. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen perusteella eikä analytiikkatietoja käytetä markkinointitarkoituksiin yksittäisten käyttäjien osalta. 

Verkkosivumme ei edellytä evästeiden käyttöä ja voit estää niiden käytön selaimessasi tai muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi varoittaa, mikäli evästeitä yritetään asentaa.