Työturvallisuuskorttikoulutus täydentämään koulutuksia

NYQSin koulutustarjontaa on täydennetty Työturvallisuuskorttikoulutuksella.

Mistä on kyse, kun puhutaan Työturvallisuuskortista?

Työturvallisuuskortti on rekisteröity tavaramerkki ja sen saa todistukseksi hyväksytysti suoritetusta kurssista. Kortin tunnistaa kuvan mukaisesta ulkoasusta, nimestä ”Työturvallisuuskortti®” ja rekisteröintimerkinnästä ®. Markkinoilla on kilpailevia tuotteita, joten näiden tunnusmerkkien kanssa on hyvä olla tarkkana. Työturvallisuuskortti-koulutus sisältää aina koulutetun kurssinjohtajan antamaa vuorovaikutteista opiskelua

 

 

Työturvallisuuskortti –koulutus parantaa työturvallisuutta työpaikoilla ja vähentää päällekkäistä koulutustarvetta yhteisillä työpaikoilla

Työturvallisuuskortti on tarkoitettu vähentämään päällekkäisiä koulutuksia yhteisillä työpaikoilla. Se ei poista työnantajien velvollisuutta perehdyttää uusia työntekijöitä, mutta se nostaa työpaikkakohtaisen koulutuksen aloitustasoa, kun kaikilla kortinhaltijoilla on peruskäsitys turvallisen työn tekemisestä yhteisellä työpaikalla. Monet työpaikat edellyttävät turvallisuuden peruskoulutusta ennen kuin työpaikalle voi saapua. Työturvallisuuskortti on hyväksytty monilla työpaikoilla.

Työturvallisuuskeskus ry hallinnoi ja kehittää koulutusta yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa

Työturvallisuuskeskuksen Korttiryhmä hallinnoi ja kehittää Työturvallisuuskortti –koulutusta yhdessä sidosryhmien kanssa. Hallinnointi tarkoittaa korttijärjestelmän ylläpitoa, korttien painatusta ja koulutusten laadunvalvontaa. Edelläkävijäyritykset ovat joukko niitä yrityksiä, jotka edellyttävät työpaikoillaan Työturvallisuuskorttia. Heidän edustajansa määrittelevät Työturvallisuuskortin oppimistavoitteet ja koulutuksen sisältövaatimukset.

Koulutus on suoritettu yli 2,5 miljoonaa kertaa ja voimassa olevia kortteja on noin 800 000

Työturvallisuuskortti on ollut olemassa jo vuodesta 2003 alkaen. Vuonna 2022 toteutui Työturvallisuuskortin 2,5 miljoonas suoritus. Se tarkoittaa, että ensimmäisiä kortteja ja uusittuja kortteja on koulutettu yhteensä jo 2,5 miljoonaa kertaa. Voimassa olevia kortteja on noin 800 000. Se on merkittävä määrä, kun Suomessa on noin 2 miljoonaa palkansaajaa (lähde Tilastokeskus 2020). Yleisimmin Työturvallisuuskorttia koulutetaan rakennusteollisuuden ja teollisuuden toimialoilla.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutuksen laajuus on määritelty yhdessä Edelläkävijäyritysten kanssa. Edelläkävijäyritykset vaativat kortinhaltijalta tiettyä perusosaamistasoa, joka osoitetaan Työturvallisuuskortilla. Koulutuksen hyväksymiseksi edellytetään osallistumista koulutukseen sekä hyväksytysti suoritettua tenttiä. Tentin voi uusia kaksi kertaa, jonka jälkeen on osallistuttava uudelle kurssille.

 

KOULUTAMME ASIAKKAAN TILOISSA TAI YRITYKSEMME OMASSA KOULUTUSTILASSA (Rengastie 44, Seinäjoki)

AIKATAULU SOVITTAVISSA. Peruskurssin kesto 7ot + tentti (esim. klo 8.00-15.45 +tentti)

KOULUTUKSEN PITÄÄ KURSSINJOHTAJA SAMI ORAVA

JÄRJESTÄMME KOKONAISIA KURSSEJA YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE