Yrityksen toimiva ja hyvä turvallisuuskulttuuri takaa liiketoiminnan sujuvuuden

Kun yrityksen turvallisuuskulttuuri on kunnossa, myös liiketoiminta on sujuvaa. 

 

Maailma ympärillämme muuttuu 

Maailma ympärillämme muuttuu yhä kiihtyvään tahtiinOn hyvä muistaa, että myös riskit lisääntyvät ja sisäiset sekä ulkoiset uhkat monipuolistuvat. Mikään ei ole kuten ennen. Uhkia luovat globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja muuttoliike. Esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, kyberuhat, rajat ylittävä rikollisuus ja epidemiat ovat asioita, jotka voivat pahimmillaan lamauttaa tai jopa lopettaa koko yrityksen liiketoiminnan. Uudet uhkat ja riskit edellyttävät yrityksiltä reagointia ja varautumista. 

Tee turvallisuudesta kaikkien yhteinen asia 

Hyvä turvallisuuskulttuuri syntyy, kun turvallisuus on luonteva osa koko yrityksen toimintaa.  Yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut yhdessä sovittuihin toimintatapoihin ja turvallisuuden kehittämiseen. Yrityksen johdon rooli on aina avainasemassa, vaikka se ei ole ainoa turvallisuuskulttuuriija turvallisuuteen vaikuttava asia. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa on kysymys muun muassa turvallisuuden arvostamisesta, yhteisestä vastuusta, turvallisen työnteon edellytyksistä, sitoutumisesta turvallisuusajatteluun sekä turvallisuuden ja vaarojen ymmärtämisestä. 

Turvallisuus ei saa olla se ”pakollinen paha”, vaan sujuvan liiketoiminnan mahdollistaja. Hyvä turvallisuuskulttuuri on myös positiivista tekemistä, jossa annetaan rakentavaa palautetta sekä kannustetaan ja palkitaan hyvistä suorituksista. Säännölliset ”turvavartit” tai turvapalaverit henkilöstön kanssa auttavat ymmärtämään, että turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Turvallisuus ei ole pysyvä, vaan jatkuvasti muuttuva tilanne. 

Ennaltaehkäisy on paras lääke 

Turvallisuuspoikkeamat johtuvat usein tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä tai huolimattomuudesta. Onneksi kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Tarkastatteko uuden henkilön taustat? Entä milloin viimeksi olette järjestäneet turvallisuuskoulutuksia tai turvallisuuskävelyjä? Onko yrityksessä toimiva perehdytyskäytäntö, jossa turvallisuusasiat ovat mukana yhtenä osana? Puhutteko turvallisuusasioista, vai onko se ”vain muiden hommaa”? Entä oletteko kertoneet kumppaneille ja sidosryhmille mitä heiltä odotetaan ja edellytetään? 

Kun jotain sattuu 

Vaikka turvallisuusasiat olisivat hyvin hanskassa, aina jotain voi sattua. Mikäli yrityksessä on ennalta huolehdittu turvallisuusasioista, on kriisi- tai turvallisuuspoikkeamatilanteessa helpompi toimia. Pohtia esimerkiksi eri tyyppisiä ”mitä jos” -tilanteita. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa ei etsi syyllisiä, vaan syitä ja pyritään oppimaan tapahtuneesta. Tilanteen jälkeen, tapahtumien kulku kannattaa käydä huolellisesti läpi ja ottaa saadut opit käyttöön. Pahinta on tehdä samat virheet uudelleen. 

Hanki luotettava turvallisuuskumppani 

Pystytkö hoitamaan turvallisuusasiat itse, vai tarvitsetko kumppania? Turvallisuuskumppaneita on monenlaisia, joten mieti ennakolta, mitä kaikkea kumppaniltasi odotat? Asiantuntemus, kokemus ja kokonaispalvelut takaavat usein parhaimman lopputuloksen. 

Kun turvallisuudesta huolehtivat ammattilaiset, voit itse keskittyä tärkeimpään: yrityksesi päivittäiseen toimintaan.