Hyökkäys on paras puolustus – Pohdintoja taistelussa näkymätöntä vihollista vastaan

Yhtiömme sai viime vuoden massiiviset hankkeet ja investoinnit päätökseen ja tilanne alkoi normalisoitua, pääsimme pyörittämään uutta arkea. Oli mahdollisuus hengähtää ja nauttia isosta muutoksesta, jonka eteen oli tehty valtavasti töitä. Vuoden alussa alkoi kuitenkin tuntematon vihollinen lähestyä Aasiasta kohti Eurooppaa, joka tietenkin huoletti meitä. Helmikuun alkupuolella perustimme oman työryhmän selvittämään ja kartoittamaan tilanteen etenemistä. Vaikka asia tuntui silloin kaukaiselta, niin totesimme, että tästä voi tulla vielä ennen näkemätön kriisi. Pyrimme olemaan tilanteessa askeleen edellä ja turvaamaan oman toimintakykymme. Tiedotimme myös asiakkaitamme tilanteen vaikutuksesta palveluihimme.

Varautumiseen liittyi ohjeistusten päivittämistä, taloudellisen toimintakyvyn varmistamista sekä tiettyjen kriittisten tavaroiden hankkimista varastoon. Päätimme, että meitä ei yllätetä eikä kukaan pääse sanomaan meille lausahduksia: ”Mitä minä sanoin – Tästäkin on keskusteltu”. Mieluummin laitetaan rukkaset käteen ja aletaan töihin, kuin spekuloidaan asioita eikä mikään johda mihinkään. Keskittyminen tulevaan alkoi konkreettisesti. Jotain tuntematonta ja ennen näkemätöntä oli edessä.

Alkushokki yllätti kaikki ja poikkeusoloihin siirtyminen tapahtui nopeammin kuin kukaan uskoi. Aloimme turvata toimintakykymme säilymistä erilaisilla järjestelyillä. Etätyöskentely, lisäsiivoukset, kertakäyttöhanskat ja maskit alkoivat olla uusi normaali. Onneksi henkilöstömme on sopeutuvaista ja muutoskykyistä. Kykenimme siirtymään tähän uuteen normaaliin hyvin nopealla aikataululla. Lomautuksilta meillä ei kuitenkaan vältytty. Suurin osa liikevaihdostamme koostuu palvelualoille tuotetuista palveluista. Tilanne eteni nopeasti siihen, että osan palvelualojen liiketoiminta alkoi käydä mahdottomaksi, jolloin myös meiltä ostettujen palvelujen tarve pieneni.


Toimisto hiljeni maaliskuun loppupuolella työntekijöiden siirryttyä etätöihin.

NYQSillä on totuttu muutostilanteisiin ja niiden johtamiseen. Olemme olleet vuodesta 2012 lähtien tietyllä tavalla koko ajan muutostilanteessa. Pienestä yrityksestä on muovautunut monen miljoonan euron liikevaihdon omaava iso, työllistävä yhtiö. Näin ollen muutosjohtaminen on meille tuttua. Poikkeustilanteesta johtuva liiketoimintojen vaikeutuminen vapautti resursseja muihin asioihin. Laitettiin rukkaset käteen ja alettiin visioida. Pohdimme koko liiketoiminnan tason nostoa ja pyrkimystä tulla esiin poikkeusolojen jälkeen aivan uudesti syntyneenä. Tähän sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen oli kohtuullisen helppoa. Rahoittajat ja muut elinkeinoelämän vaikuttajat uskovat meihin.

Toimintakykymme säilyttämistä ei unohdeta koronatilanteen aikana. Olemme tunnistaneet omia vahvuuksia tässä kriisitilanteessa. Esimerkiksi henkilöstön määrä ja liiketoimintojen markkinaosuus Seinäjoen talousalueella varmistavat palveluiden tuotannon myös niissä tilanteissa, että virus alkaa levitä voimakkaasti Seinäjoen alueella. Arviomme mukaan työvoimaresurssimme ylittää oman tarpeemme myös pahimmassa tartuntahuipussa. Yhtiössä myös hallintotehtävissä työskenteleviltä löytyy asianmukainen koulutus kenttätyöhön. Tällä kertaa ”munat samassa korissa” strategia on vahvuus. Emme ole hajauttaneet toimintojamme liiaksi, vaan olemme vahva toimija pienellä maantieteellisellä alueella.

 


Yhteistyö City Kauppapaikat Oy:n kanssa alkoi 1.4.2020

Näinä vaikeina aikoina ihmisten turvallisuuden tunne korostuu. Pienellä satsauksella voi olla suuri merkitys itsellesi, läheisillesi tai työntekijöillesi. Kenenkään ei tulisi pelätä oman turvallisuutensa vuoksi. Turvallisuuden parantamiseen on olemassa monia erilaisia tuotteita ja palveluita. Palveluihimme pääset tästä. Poikkeustilanteen pitkittyessä maakunnan turvallisuustilanne tulee jossain vaiheessa heikkenemään. Työryhmämme seuraa tilannetta jatkuvasti ja saa eri lähteistä koostettua arviota lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Myös viranomaiset ovat arvioineet rikollisuuden lisääntyvän tilanteen pitkittyessä. Yksi uhkakuvista on päihderiippuvaisten aktivoituminen, kun markkinat pienenee. Myös muita uhkakuvia on havaittu ja tiedotamme niistä asiakkaitamme. Turvaa selustasi -tarkoittaa nimenomaan riskien kartoittamista, ennaltaehkäisyä ja minimoimista. Viestintä ja tiedottaminen on osa päivittäistä työtämme.

Taistelemme jatkuvasti tässä muuttuvassa tilanteessa muiden palvelusektorien ohessa olemassaolosta. Taistelumme jatkuu ja olemme saaneet suunnattua voimavaramme ensi-iskusta kriisistä oppimiseen. Aina löytyy positiivisia puolia. Olemme paljon valmiimpia toiseen aaltoon. Kykenemme kehittymään ja suuntaamaan voimavaramme oikein. Periksi ei anneta. Etenemme täysillä kohti tuntematonta. Nyt on aikaa laittaa asioita kuntoon. Meidän tavoitteemme on edelleen korkeat ja kohti tavoitetta on tarkoitus mennä. Huhtikuun alussa alkanut kehitystyö on osa pitkän tähtäimen suunnitelmaamme. Nyt siihen löytyi ponnahduslauta, COVID-19!

Kiitos asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit! Kyllä me tästä selvitään, yhdessä.

– Rami Takamaa –