Siirtymäaika loppui – Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista voimaan täysimääräisenä.

Yksityisen turvallisuusalan uusi lainsäädäntö astui voimaan jo kaksi vuotta sitten. Niin kuin usein isoissa lakimuutoksissa niin myös tässäkin asetettiin kahden vuoden siirtymäaika tiettyihin asioihin. Nyt tämä siirtymäaika on loppunut ja pitkään odotettu laki astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.1.2019.

Tämän lain tarkoituksena oli ennen kaikkia selkeyttää yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöä. Tämän lisäksi tavoitteena oli yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden parantaminen sekä viranomaisten ja palveluiden tuottajien välisen yhteistyön edistäminen. Ennen tätä lakia esimerkiksi järjestyksenvalvojista ja vartijoista säädettiin osaksi eri laissa. Lain tultua voimaan laki järjestyksenvalvojista kumottiin täysin. Ennen sekä viranomaiset, että palveluntuottajat joutuivat tulkitsemaan mitä lakia ja mitä pykälää noudatetaan missäkin tilanteessa ja tämä aiheutti välillä ristiriitatilanteita. Uuden lainsäädännön piiriin tuli myös turvasuojaustehtävät tarkennettuna mikä vanhassa laissa oli ympäripyöreästi käsitelty. Hyväksymistä edellytettävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista.

Nyt kun siirtymäaika on loppunut niin kaikki ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva vartiointi, turvasuojaus ja järjestyksenvalvontatoiminta on täysin luvanvaraista. Jokaisella näitä tehtäviä teettävillä yrityksillä tulee siis olla turvallisuusalan elinkeinolupa. Itse elinkeinoluvan hakeminen poliisihallitukselta elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan mukaan luettuna onkin sitten oma prosessinsa.

Mitä asiakkaiden tulee sitten huomioida ostaessa yksityisiä turvallisuuspalveluita? Asiakkaan itse tulee varmistua siitä, että tilatut palvelut toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Näinhän se on. Tilaajalla on myös vastuu. Esimerkiksi ihan perus sähkömies tai elektroniikka-asentaja ei saa rikosilmoitin- tai kulunvalvontajärjestelmiä asennella tai huoltaa vaan hänellä tulee olla voimassa turvasuojaajaksi hyväksyntä sekä hänen edustamallaan yhtiöllä tulee olla voimassa turvallisuusalan elinkeinolupa. Tämän jälkeen työt tehdään lain edellyttämällä tavalla. Eikä myöskään normaali henkilöstövuokrausyritys voi yhtäkkiä aloittaa vuokraamaan järjestyksenvalvojia ravintoloihin ilman nykyistä lain mukaista elinkeinolupaa.

Yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat nyt poliisin erityisessä valvonnassa. Tätä ollaan odotettu jo pitkään ja esimerkiksi kuka tahansa ei voi perustaa enää järjestyksenvalvontayritystä vaan pätevyys pitää siihenkin tehtävään olla. Tai ainakin hänen tulee löytää pätevyyden omaava henkilö vastaavaksi hoitajaksi. Myöskin omistajat ja hallintotehtävissä olevat tulee olla nuhteettomia. Näin ollen turvallisuusala näkemykseni mukaisesti siistiytyy. Toki pitää muistaa, että valvonnalla on iso merkitys tähän. Luonnollisesti toivon, että viranomaisten resurssit valvontaan riittää.

NYQS Oy haki entisen vartioimisliikeluvan laajentamista yksityisen turvallisuusalan luvaksi heti lain tultua voimaan ja sen tultua mahdolliseksi. Poliisihallitukselta saadun tiedon mukaan NYQS oli ensimmäisten joukossa, joilla uusi lain mukainen turvallisuusalan elinkeinolupa hyväksyttiin. Laajentaminen vartioimisliikeluvasta oli itsestään selvyys, koska toimintaa meillä oli jo kaikissa toimialueissa valmiiksi olemassa. Lupa hyväksyttiin jo tammikuussa 2017.

Yritystämme voidaan pitää turvallisuusalan moniosaajana, koska meidän palveluksessamme on poliisihallituksen myöntämillä luvilla voimankäyttökouluttajia, järjestyksenvalvontakouluttajia ja vastaavia hoitajia sekä poliisin hyväksymiä järjestyksenvalvojia, vartijoita ja turvasuojaajia. Kykenemme näin ollen palvelemaan asiakkaita laaja-alaisesti. Olemmekin toteuttaneet isoissa megaluokan tapahtumissa kompinaatioita missä kaikkia eri luvan mukaisia palveluita asiakas tarvitsee. Meihin voitte aina luottaa!

Tehdään sitä mitä parhaiten osataan ja tehdään se aina Suomen lakia noudattaen. Äärimmäisen turvallista uutta vuotta 2019.

Olen kirjoittanut näkemyksiäni suoraan omista ajatuksistani ja kirjoittamani saattaa sisältää virheitä.

Hallituksen puheenjohtaja Rami Takamaa