Pelastustoiminnan koulutukset

Kaikki turvallisuuskoulutukset samalta osaavalta toimijalta.

Alkusammutuskoulutus 

Alkusammutuskoulutuskoulutus voi pelastaa hengen.

Moni tuhoisa tulipalo olisi voitu sammuttaa  jo alkuunsa, mikäli siihen olisi valmistauduttu  etukäteen. Usein mielletään, että onnettomuuden riski on suuri lähinnä itselle vieraissa paikoissa, ei niinkään kotona tai omalla työpaikalla. Tutussa paikassa riskejä ei välttämättä huomioi samoin kuin muualla. Riskit arvioimalla ja henkilökuntaa alkusammutustaitoihin kouluttamalla saadaan tilanne hallintaan ajoissa, jos tuli pääsee irti.

Alkusammutuskoulutus tarjoaa kattavat valmiudet alkavan tulipalon sammuttamiseen.

Mitä alkusammutuskoulutus sisältää?

Koulutuksessa käydään johdonmukaisesti ja kattavasti läpi palonalkujen sammuttamiseen tarvittavat taidot. Tutustumme vaikuttamiskeinoihin, joilla ehkäistään tulipalon aiheuttamat vahingot tai saadaan vähennettyä niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta sekä vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Koulutuksen aikana keskitymme:

 • ennaltaehkäisevään toimintaan
 • tulipalojen syttymislähteisiin
 • tulipalon ominaisuuksiin
 • ensiavun tarpeen arviointiin ja hätäkeskukselle lähtevään soittoon
 • toimintavalmiusaikaan
 • alkusammuttamisen perusteisiin ja merkitykseen
 • näkymättömään ja hajuttomaan häkään

Kenelle koulutuksemme ovat suunnattu?

Koulutus on suunnattu kaikille työntekijöistä aina ylimpään johtoon asti, ja sen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Yrityksissä alkusammutuksen osaava henkilökunta voi turvata toiminnan jatkuvuuden, jos tuli pääsee irti.

Alkusammutuskoulutus ryhmille

Alkusammutuskoulutus järjestyy pikaisimmin valmiille, vähintään 10 hengen ryhmille. Otamme mielellämme vastaan myös isompia ja pienempiäkin ryhmiä, kysy niistä erikseen myös tarjous. Yleisimmin koulutamme:

 • hoitolaitosten henkilökunnat
 • teollisuusalan työntekijät
 • paloturvallisuudesta vastaavat työntekijät
 • liuottimien ja palonarkojen materiaalien kanssa työskentelevät henkilöt
 • seurat, yhteisöt ja työpaikat

Valmiiden koulutuksien lisäksi räätälöimme mielellämme koulutuskokonaisuuden joka palvelee asiakkaidemme koulutustarvetta kokonaisvaltaisesti.

Koulutamme asiakkaan tiloissa sekä käytössä myös yrityksemme omat koulutustilat.

 

Suunnitellaan teille sopiva koulutus!

Muut koulutuksemme

Yritysten turvallisuuskoulutukset

Pelastustoiminnan koulutukset

Yksityisen turvallisuusalan koulutukset

Ensiapukoulutukset