Kulunvalvontajärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmä on yritysturvallisuuden perusta. Sen avulla estetään ulkopuolisten henkilöiden pääsy yrityksen tiloihin ja helpotetaan oman henkilöstön kulkemista.

Oikein suunniteltu ja toteutettu kulunvalvontajärjestelmä yhdistettynä nykyaikaiseen lukitusratkaisuun estää ulkopuolisten henkilöiden liikkumisen kiinteistössä ja varmistaa samalla oman henkilöstön vaivattoman kulkemisen yrityksessä. Kulunvalvonnan avulla voit helposti valvoa ja rajata henkilöstön kulkuoikeuksia kiinteistön alueilla ennalta määriteltyinä aikoina.

Kulunvalvontajärjestelmän avulla voit unohtaa avaimet, ovet aukeavat sähköisellä kulkutunnisteella, koodilla tai niiden yhdistelmällä.

Kulunvalvontajärjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta sähkölukosta, jotka aukeavat kulkutunnisteella. Kulkutunnisteiden käytöstä ja ajankohdasta jää aina tieto järjestelmän lokiin. Kulkutunnisteena toimii kätevästi RFID-kulkukortti, avaimenperä, ranneke tai muu vastaava tunniste sekä NFC-toiminteella varustettu älylaite. Jokaiselle henkilölle luodaan oma kulkutunniste, jonka oikeuksia voidaan muuttaa ja hallita tietokoneohjelmalla. Etähallinta mahdollistaa myös kulkutunnisteen nopean kuolettamisen, mikäli se esimerkiksi katoaa.

Kulunvalvontajärjestelmän yhdistäminen muihin järjestelmiin

Kulunvalvontajärjestelmä voidaan yhdistää helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi kiinteistön hälytys- ja kameravalvontajärjestelmän sekä ovi- ja kiinteistöautomaation kanssa. Nämä yhdistämällä saadaan aikaan paras mahdollinen turvallisuustaso. Kulunvalvontajärjestelmään on yhdistettävissä myös työajanseurantajärjestelmä.

muut turvatekniikkaratkaisut

Hälytysjärjestelmät

kameravalvontajärjestelmät

ovi- ja porttiautomatiikka

huoltopalvelut