hälytysajovalmius

Hälytysajovalmiuden avulla minimoidaan vahingot ja estetään lisävahinkojen syntyminen.

Hälytysajovalmiuspalvelun tarkoitus on suorittaa hälytyskeskuksen tai jonkin muun tahon välittämiä hälytystehtäviä toimeksiantosopimuksen mukaisesti ja pyrkiä ennaltaehkäisemään rikoksia, vaaratilanteita ja muita lisävahinkoja.

Toimeksiannosta riippuen tehtävät voivat olla esimerkiksi henkilökunnan turvallisuuteen liittyviä tehtäviä tai murto-, palo-, LVI- ja kylmälaitehälytyksiin liittyviä tehtäviä sekä avustamistehtäviä asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Hälytystehtävällä sekä rikoksia, onnettomuuksia ja muita vahinkoja havaitessaan vartija osallistuu vahinkojen välittömään rajoittamiseen ja lisäavun hälyttämiseen. Tarvittaessa vartija voi hälyttää kohteelle esimerkiksi asiakasyrityksen yhteyshenkilön, viranomaisen tai kiinteistönhoitajan.

Vartija raportoi asiakkaallemme aina kirjallisesti kaikista hälytyksistä, toimenpiteistä sekä havainnoista, mikäli kohteella on tapahtunut jotain normaalista poikkeavaa.

muut vartiointipalvelut

hälytyskeskuspalvelut

myymälävartiointi

piirivartiointi

paikallisvartiointi