hälytyskeskuspalvelut

Hälytyskeskuspalveluiden ja siihen liitettävän ajovalmiuden keskeisin hyöty on se, että hälytyksiin reagoidaan välittömästi ja apu saadaan paikalle nopeasti. 

Hälytyskeskuspalveluilla tarkoitetaan eri turvallisuusjärjestelmien tuottaman tiedon valvomista, vastaanottamista ja käsittelemistä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Hälytyskeskus valvoo ja vastaanottaa yhteensopivista rikosilmoitin-, kulunvalvonta-, vartijakutsu-, kiinteistöautomaatio (LVIS)-, kylmälaite- ja palovaroitinjärjestelmistä tulevia valvonta- ja hälytystietoja sekä laitteiden toimintahäiriötietoja.

Päivystävä vartijamme käsittelee tiedon viipymättä ja suorittaa jatkotoimenpiteet toimenpideohjeessa sovitulla tavalla.

Vahinkojen ennaltaehkäisy ja lisävahinkojen minimointi

Hälytyskeskuspalveluiden ja siihen liitettävän hälytysajovalmiuden keskeisin hyöty on se, että ne mahdollistavat nopean ja tehokkaan reagoinnin hälytyksiin ja apu saadaan paikalle nopeasti.

Hälytystehtävällä sekä rikoksia, onnettomuuksia ja muita vahinkoja havaitessaan vartija osallistuu vahinkojen välittömään rajoittamiseen ja lisäavun hälyttämiseen. Näin pystytään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan mahdollisia lisävahinkoja.

MUUT vartiointipalvelut

hälytysajovalmius

myymälävartiointi

piirivartiointi

paikallisvartiointi