paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnin tarkoituksena on ennaltaehkäistä varkauksia, vahinkoja ja muita rikoksia sekä luoda turvallisuuden tunnetta.

Paikallisvartiointipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa vartija on läsnä asiakaskohteessa erikseen sovittuna aikana. Paikallisvartioinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä rikoksia ja onnettomuuksia sekä turvata henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus.

Asiakaskohteesta riippuen tehtäviä voivat olla esimerkiksi henkilökunnan turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä, erityyppisiin hälytyksiin reagointia, järjestelmien ja laitteiden valvontaa valvomossa/työpisteellä, turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja muita asiakkaan kanssa sovittavia tehtäviä ja toimenpiteitä.

Vartija raportoi asiakkaallemme aina kirjallisesti kaikista hälytyksistä, toimenpiteistä sekä havainnoista, mikäli kohteella on tapahtunut jotain normaalista poikkeavaa.

muut vartiointipalvelut

hälytyskeskuspalvelut

Hälytysajovalmius

myymälävartiointi

piirivartiointi